Teenustööd

Teostatavad kivitööd

  • Kivi  saagimine, poleerimine, klompamine (serva murdmine), kivipinna karestamine (põletamise või partsutamise abil), serva faasimine ja puurimine;
  • Eritööd: skulptuursed lahendused, reljeefi modelleerimine ja püsimaterjali raiumine;
  • Vanade hauakivide puhastamine ja restaureerimine;
  • Hauakivide ja piirete hooldustööd surnuaias (pesemine survepesuriga);
  • Transport ja paigaldus

Kunstilised tööd

  • Teksti ja daatumite juurde graveerimine käsitsi,  liivaprisiga;
  • Graafiline joonistus: portreed hauakividele, maalid ja pildid, reljeefid jms.
  • Pronksist tähed ja daatumid hauakividele;
  • Teksti värvimine või kuldamine

 

Save

Save

Save

Save